DE NUMMER 1 IN HET WATERDICHT MAKEN VAN KELDERS

Nog vragen over onze werkwijze of vrijblijvend een prijsopgave ontvangen?

Klantbeoordelingen
(8.5/10)

15 jaar garantie

Laat u uw kelder waterdicht maken door Van Toog? Dan kunt u er op vertrouwen dat er goed werk wordt geleverd. Wij bieden u daarom zelfs 15 jaar garantie op ons werk. U kunt zorgeloos genieten van uw droge kelder zonder bang te zijn dat er na de behandeling nog iets mis gaat. Mocht er onverhoopt toch iets mis gaan, dan repareren wij dit uiteraard kosteloos voor u.

Direct een prijsopgave aanvragen

Wat houdt de 15 jaar garantie in?

Garantiebepalingen:

 1. Wij bieden u garantie tot een bedrag voor herstelwerkzaamheden van maar liefst de gehele aanneemsom van de werkzaamheden;
 2. De garantie op onze methode is 15 jaar geldig. Schade na afloop van deze 15 jaar valt buiten deze garantie, ongeacht het tijdstip waarop deze schade is ontstaan;
 3. Het herstellen van gebreken valt onder de garantie, deze herstelwerkzaamheden hebben geen garantieverlenging tot vervolg;
 4. De garantie geldt voor de ruimte waaraan wij gewerkt hebben. Voert opdrachtgever zelf veranderingen en/of verbeteringen door dan blijven de kosten hiervoor voor rekening van opdrachtgever;
 5. De garantie wordt gegeven door de afnemer, niet door Van Toog.

Niet onder de garantie vallen schades die ontstaan zijn door of ten gevolge van:

 1. Verborgen gebreken;
 2. Mechanische oorzaken en chemische invloeden, veranderingen in agressiviteit van het milieu, natuurrampen, oproer, brand en dergelijke.

Deze garantie vervalt:

 1. Indien gebreken niet zo spoedig mogelijk en wel uiterlijk binnen veertien dagen nadat ze geconstateerd werden, althans redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, per aangetekend schrijven ter kennis van de applicateur werden gebracht.
  De opdrachtgever dient de schades door een terzake kundige te laten vaststellen en op schrift te zetten;
 2. Indien inspecties, te verrichten door de afnemer, geweigerd dan wel onmogelijk gemaakt worden;
 3. Indien reparaties aan het werk zijn verricht of wijzigingen zijn aangebracht door een andere applicateur;
 4. Indien er verbouwingen en/of wijzigingen welke gerelateerd zijn aan de onder de garantie vallende onderdelen, plaatsvinden of hebben gevonden nadat de onder de garantie vallende onderdelen hebben plaatsgevonden.

Uitgesloten van garanties zullen zijn:

 1. Alle gevolgschade aan eigendommen van de opdrachtgever en/of de gebruiker(s);
 2. Alle gevolgschade ontstaan door exploitatieverlies van de opdrachtgever en/of de gebruiker(s);
 3. Pas wanneer alle facturen betreffende genoemd werk zijn voldaan kunnen er rechten aan dit garantiebewijs worden ontleend.
Live chat - Online